Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 641.05:665.547.91

Калакура М.М., Щирська О.В.

ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗЧИНІВ КОМПОЗИЦІЙ КАМЕДЕЙ

Відкрити міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, вул. Львівська, 23, 04112

UDC 641.05:665.547.91

Kalakura M.M., Shchirska O.V.

STUDY OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES SOLUTION COMPOSITIONS GUM

Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Lvivska, 23, 04112

Наведені результати досліджень властивостей розчинів композицій гуарової, ксампанової та конжакової камедей з метою їх застосування в технологіях десертних виробів.

Ключові слова: гуарова камедь, конжакова камедь, ксампанова камедь, десертні вироби.

The results of investigations of the properties of solutions of guar compositions, ksampanovoyi konzhakovoyi gums and for their application in technology dessert products.

Key words: guar gum, konzhakova gum, gum ksampanova, dessert products.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013