Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 637.33

Баль-Прилипко Л. В., Савченко О. О.

ВИКОРИСТАННЯ СУХИХ РЕЧОВИН ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ МЯКИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041

UDC 637.33

Bal-Prilipko L.V., Savchenko O.O.

USING OF DRY SUBSTANCE DURING MAKING SOFT CHEESE PRODUCTS

National university of life and environmental sciences

Kiev, Heroiv Oborony st., 15, 03041

В цьому докладі досліджено вплив температури коагуляції на ступінь використання сухих речовин молочно-рослинної суміші під час виготовлення м`яких сирних продуктів. Наведені органолептичні показники, втрати білка та жиру в залежності від масової частки внесення СЗМ.

Ключові слова: «м`який сир», «термокислотна коагуляція», «замінник молочного жиру», «сухе знежирене молоко», «сироватка», «сирний продукт», «ступінь використання сухих речовин», «органолептика».

In this report we investigated the effect of temperature on the degree of using dry substance of milk-vegetable mixture in the making soft cheese products. These organoleptic indexes, loss of protein and fat were given depending on the mass fraction of putting SMP.

Key words: «soft cheese», «thermoacid coagulation», «substitute of milk fat», «skimmed milk powder», «whey», «cheese product», «the degree of dry substance using», «organoleptics».

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013