Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 637.336

Савченко О.А., Буділович І.В.

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТВЕРДОГО СИРУ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041

UDC 637.336

Savchenko O.A., Budilovich I.V.

INVESTIGATION THE INFLUENCE OF TEMPERATURE STORAGE CONDITIONS ON THE BASIC PROPERTIES OF QUALITY OF HARD CHEESE

National university of life and environmental sciences

Kiev, Heroiv Oborony st., 15, 03041

Досліджено вплив температурних режимів зберігання твердого сиру з низькою температурою другого нагрівання на його основні показники якості: органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні і мікробіологічні. На основі отриманих результатів досліджень показників якості твердого сиру встановлено оптимальні температурні режими зберігання сиру.

Ключові слова: «твердий сир», «температурні режими зберігання»; «органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні показники»; «молочнокисла мікрофлора».

Annotation. The influence of temperature storage conditions of hard cheese with low temperature of the second heating оn the basic properties of quality: organoleptical, physicochemical, biochemical and microbiological indexes were investigated. The optimal temperature of storage conditions were identified based on the research results of the properties of hard cheese quality.

Key words: «hard cheese», «temperature storage conditions»; «organoleptical, physicochemical, biochemical and microbiological properties»; «lactic acid microflora».

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013