Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 621.86:534-16

Поліщук Л.К., Коцюбівський Р.П., Керничний В.М.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Хм. шосе, 95, 21021

Розглядається метод розрахунку перехідних npoцесів в машинах неперервного транспорту з урахуванням рухомості меж довгомірих пружних ланок та нерозривного взаємозв’язку електромагнітних коливних явищ в асинхронному двигуні і механічних коливань у транспортуючому органі . Суть методу полягає у перетворенні вихідних хвильових рівнянъ шляхом заміни супутніх координат на нерухомі i подальшому інтегруванні нелінійних рівнянь з частковими похідними методом скінченних елементів за фіксованих крайових умов.

Ключові слова: математична модель, стрічковий конвеєр, рівняння руху, електропривод.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013