Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 69.059.7
Нечепуренко Д.С., Єпіфанцева С.В.
Способи підвищення енергоефективності  житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові
Державний вищий навчальний заклад«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
Дніпропетровськ, вул. Чернишевського 24а, 49600


UDC 69.059.7
Nechepurenko D.S., Epifantseva S.V.
Ways to improve energy efficiency of residential quarters at complex reconstruction and housing development
Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovs’k, Chernyshevs’kogo 24a, 49600
 

В даному докладі досліджено процес формування енергозбереження при комплексній реконструкціїта вторинній забудові житлових мікрорайонів. Авторами сформульовано основні можливі способи реалізації підсистем формування енергозбереження цивільних будівель та зовнішніх інженерних мереж мікрорайону (кварталу), який підлягає комплексній реконструкції та вторинній забудові.

Ключові слова: енергозбереження, комплексна реконструкція, вторинна забудови, житловий мікрорайон, інженерні комунікації, морфологічний аналіз.

In this report we describe the process of energy saving forming at complex reconstruction and housing development of residential quarters. We define main possible ways to implement subsystems: forming energy saving of civil buildings and external utilities of residential quarter that has to be reconstructed.

Key words: energy saving, complex reconstruction, housing development, residential quarter, external utilities, morphological analysis.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>
 
Секции-март 2013