Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.563:628.852:635.82

Гунько С.М., Тринчук О.О.

Вплив умов зберігання на біохімічні показники грибів печериці двоспорової

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв оборони 13, 03041

UDC 631.563:628.852:635.82

Gunko S.M., Trynchuk O.O.

EFFECT OF STORAGE CONDITIONS ON BIOCHEMICAL parameters of mushrooms of champignons bispored
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyv Oboronu 13, 03041

В цій статті розглядаються питання впливу температурного режиму зберігання на біохімічні показники грибів печериці двоспорової.

Ключові слова: гриби, печериця двоспорова, температура зберігання, біохімічні показники.

The influence of temperature storage on biochemical parameters of mushrooms of champignons bispored are presented in this article.

Keywords: mushrooms, champignons bispored, storage temperature, biochemical parameters.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013