Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 664.68:641.1

Антоненко А.В., Вихор І.С.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Київський національний торговельно-економічний університет,

Київ, Кіото 19, 02156

УДК 664.68:641.1

Antonenko A.V., Vykhor I.S.

THE LATEST TECHNOLOGY OF CONFECTIONERY HIGH FOOD VALUE

Kyiv National University of Trade and Economics,

Kyiv, Kioto 19, 02156

 В даній статті наводиться можливість створення та результати досліджень нової технології виробництва та якості кондитерських виробів підвищеної харчової цінності з додаванням дієтичної добавки – шроту з насіння льону. Розроблена страва може бути рекомендована людям, які проживають на забруднених територіях, працюють на шкідливих виробництвах, спортсменам з довготривалими фізичними навантаженнями та всім верствам населення.

Ключові слова: збалансоване харчування, харчові волокна, кондитерські вироби, шрот з насіння льону, мед, органолептична оцінка, модель якості, хімічний склад.

The article provides the ability to create and research new technology and quality of pastry with high nutritional value and with added dietary supplements - meal from the seeds of flax. Designed dish may be recommended for people who live in polluted areas, work in hazardous occupations, athletes with long-term physical activity and all segments of the population.

Key words: balanced nutrition, dietary fiber, pastries, meal from the seeds of flax, honey, organoleptic evaluation, model quality, chemical composition.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013