Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 677.017
Трофімова О.В., Слізков А.М., Потапов А.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВОЛОКНИСТИХ ПРОДУКТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЕЛИЧИНИ ПОПЕРЕДНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Київський національний університет технологій та дизайну
Київ, Немировича Данченка 2, 01011


UDC 677.017
Trofimova O.V., Slizkov A.M., Potapov A.O.

RESEARCH OF CHANGE OF FIBRED PRODUCTSSTRUCTURE IS DEPENDING ON SIZE OF PREVIOUS LOADING
Kyiv national university of technologies and design
Kyiv, Nemirovicha Danchenko 2, 01011

 

В даній доповіді розглядається вплив попереднього навантаження на коефіцієнти розпрямленості і орієнтації волокон при заправленні волокнистих продуктів у прилади для визначення їх структурних показників. Запропоновані значення величини попереднього навантаження стрічок прядильного виробництва при заправленні їх в прилади.

Ключові слова: попереднє навантаження, розпрямленість волокон, орієнтація волокон, стрічка.

In this report we describe the Influence of the previous loading on fibre orientations coefficients  at priming of fibred products in devices for determination of their structural indexes. The values of size of the previous loading for spinning production sliver are offered.

Keywords: previous loading, fibreorientation, sliver.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013