УДК 622. 24:621. 694.2
Копей Богдан Володимирович,Щербій Юрій Юрійович,,,,,
ANALYSIS OF STEAM INJECTION METHODS FOR HEAVY OIL RECOVERY
Kopey B.V., Shcherbiy Yu.Yu.
ANALYSIS OF STEAM INJECTION METHODS FOR HEAVY OIL RECOVERY
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 622.245.428
Тершак Богдан Андрійович,Ставичний Євген Михайлович,Плитус Михайло Михайлович ,Притула Людмила Ярославівна,Ковальчук Маряна Богданівна,Блистів Богдан Васильович,
BUFFER PLUGGING SYSTEMS
Tershak B.А., Stavichny Ye.M., Plytus М.М., Prytula L. Ya., Kovalchuk М.B., Blystiv B.V.
BUFFER PLUGGING SYSTEMS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622.245.1 (477.52.6)
Ставичний Євген Михайлович,Тершак Богдан Андрійович,Кочкодан Ярослав Михайлович,,,,
ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ЦЕМЕНТУВАННЯ ХЕМОГЕННИХ ВІДКЛАДІВ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ДНІПРОВО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
Stavychnyi Ye.M., Tershak B.A., Kochkodan Ya.M.
INNOVATION IN CEMENTING TECHNOLOGY OF CHEMOGENIC DEPOSITS OF OIL AND GAS FIELDS AT DNIEPER-DONETS DEEP
 
УДК 622.245.428
Притула Людмила Ярославівна,Плитус Михайло Михайлович,Сеньків Іван Олексійович,Величко Юрій Михайлович,,,
ІННОВАЦІЇЇ В ЦЕМЕНТУВАННІ СВЕРДЛОВИН ВЕРХНЬОМАСЛОВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА
L.Ya. Prytula, M.M. Plytus, I.O. Sen'kiv, Yu.M. Velychko
INNOVATION IN WELL CEMENTING OF VERHNOMASLOVETSKY FIELD
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622.245
Якимечко Ярослав Яремович,Бембека Киесэ Херве,,,,,
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУМИННОГО НАСОСА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ НАГНІТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
Якимечко Ярослав Яремович, Бембека Киесе Херве
INTENSIFICATION OF OIL PRODUCTION WITH THE HELP OF THE JET PUMP USING THE ENERGY OF INJECTION WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Фемяк Ярослав Михайлович,Фемяк Василий Ярославович,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЙНО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БУРІННІ СВЕРДЛОВИН
Femyak Y. M., Femyak V. Y
USING CAVITATION-PULSE TECHNOLOGIES IN DRILLING WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622.243.055
Чернова Мирослава Евгеньевна,,,,,,
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ УТЯЖЕЛЕННЫХ ТРУБ С ПРИВАРНЫМИ РЕЗЬБОВЫМИ КОНЦАМИ
Chernova M.Je.
INVESTIGATION OF THE STATE OF CONNECTION WELDS’ STRESS IN HEAVY-WEIGHT DRILL PIPES WITH WELDED FIELD ENDS
 
Рейтинг пользователей: / 8
ХудшийЛучший 
УДК 622.012.2:[658.52:331.103.255]
Бурмистров Константин Владимирович,Цуприк Любовь Сергеевна,Ошурков Вячеслав Александрович,Бурмистрова Ирина Сергеевна,,,
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ MES и ERP-СИСТЕМ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Burmistrov K.V., Cupric L.S., Burmistrova I.S., Oshkurov V.A.
MES AND ERP-SYSTEMS IN MINING ENTERPRISES DESIGN FEATURES
 
УДК 622.242.422
Копей Богдан Володимирович,Яриновський Микола Григорович,,,,,
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ В УМОВАХ ЛЬОДОВОГО ПОКРОВУ
В УМОВАХ ЛЬОДОВОГО ПОКРОВУ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622.272
Фемяк Ярослав Михайлович,Ма Чао,Фемяк Василий Ярославович,,,,
РОЗРАХУНОК ЯКІРНОЇ СИСТЕМИ УТРИМУВАННЯ SPAR-ПЛАТФОРМИ
Femyak Y. M., Ma Chao, Femyak V. Y
USING CAVITATION-PULSE TECHNOLOGIES IN DRILLING WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.272
Кичма Маряна Володимирівна,Боднарук Василь Богданович,Мартинець Оксана Романівна,,,,
РОЗРОБКА МЕТОДУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВАЖКОЇ НАФТИ ТА БІТУМУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ СПОСОБОМ
Kychma M. V., Bodnaruk V. B., Martynets O. R.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR ENHANCED OIL RECOVERY OF HEAVY OIL AND BITUMEN ELECTROMAGNETIC WAY
 
УДК 622.24:621.694.2
Копей Богдан Володимирович,Драган Юрій Русланович,,,,,
РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЕЖЕКЦІЙНОГО ПРОМИВАННЯ ПІСОЧНОГО КОРКУ СВЕРДЛОВИНИ
Kopey B.V., Kuzmin O.O., Dragan Yu.R.
DEVELOPMENT OF DEVICE FOR JET FLUSHING OF WELL SAND PLUG
 
УДК 622.276.1
Копей Богдан Володимирович,Салісу Ібрахім Кібія,,,,,
ТЕХНОЛОГІЯ ТА РІДИНИ ГЛУШІННЯ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛТЮБІНГОВИХ АПАРАТІВ
Kopey B.V., Salisu I.K.
TECHNOLOGY AND FLUIDS FOR KILLING THE OIL WELLS USING COILED TUBING
 
УДК 622.24.085.5.004:551.515.2
Боднарук Василь Богданович,Кичма Маряна Володимирівна,Мартинець Оксана Романівна,,,,
управління ризиком при розробці морських нафтогазових родовищ
Bodnaruk V.B., Kychma N.V., Martynets O.R
RISK MANAGEMENT IN DEVELOPING MARINE OIL AND GAS FIELDS
 
Секции-декабрь 2014