Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 619:614.31:632.95:637.5’65.033
Якубчак Ольга Миколаївна,Почтаренко Павло Павлович,Таран Тетяна Володимирівна,,,,
ВПЛИВ ГАММА-ГХЦГ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
Iakubchak O. N., Pochtarenko P. P., Taran T. V.
EFFECT OF GAMMA-HCH ON FATTY ACID COMPOSITION OF MEAT BROILER CHICKENS
 
УДК 619.615.3:614.9:636.087.7
Кучерук Мария Дмитриевна,,,,,,
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕНДОЕКОЛОГІЇ КИШЕЧНИКА ТВАРИН
Кучерук М.Д.
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕНДОЕКОЛОГІЇ КИШЕЧНИКА ТВАРИН
 
УДК UDC 619.579.62.
Тимченко Оксана Васильевна,,,,,,
ФАКТОРИ ПАТОГЕННОСТІ S. AUREUS В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДЖЕРЕЛА ВИДІЛЕННЯ (РІЗНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ)
Timchenko O.V.
FACTORS OF PATHOGENICITY OF S. AUREUS DEPENDING ON THE SOURCE OF ISOLATION (VARIOUS FOOD PRODUCTS)