Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК. 72.01

Юрик Я.М.

СУЧАСНІ БУДІВЛІ-СИМВОЛИ В ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТА ЛЬВОВА

Національний університет «Львівська політехніка»

UDC. 72.01

Yuryk Y.M.

MODERN BUILDINGS AND SYMBOLS IN THE IDENTITY OF LVIV

National University "Lviv Polytechnic"

Досліджено сучасні будівлі-символи міської ідентичності Львова.

Ключові слова: міська ідентичність, сучасні будівлі-символи, Львів.

This work deals with modern buildings, symbols urban identity of the city Lviv.

Keywords: urban identity, modern buildings, symbols, Lviv.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013