Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 316.74:378(043.3)

Пішеніна К.К.

Шляхи впровадження  науково-професійної ступеневої освіти як складової   державного  управління  освітньою сферою

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вступ. Суттєвою ознакою сучасного етапу розвитку українського суспільства є його перехід до якісно нового стану. За таких умов підвищується значущість освіти як важливого фактору сталого соціально-економічного розвитку суспільства в цілому. Вирішення складних завдань економічної, суспільно-політичної, соціальної і культурної розбудови країни можливе лише за умови створення ефективно функціонуючої системи державного управління  у сфері освіти, важливою складовою якої виступає науково-професійна ступенева освіта.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>