Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Шлапак Тетяна Олександрівна,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ НЬЮТОНІВСЬКИХ ТА НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
Shlapak T.O., Hutak O.I.
EFFECT OF ELASTIC WAVES ON THE PROPERTIES OF NEWTONIAN AND NON-NEWTONIAN FLUIDS, AND TECHNICAL MEANS FOR ITS IMPLEMETATION
 
УДК 622.226.2
Фемяк Ярослав Михайлович,Фемяк Василий Ярославович,,,,,
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З ВИКОРИСТАННЯМ КАВІТАЦІЙНО-ПУЛЬСАЦІЙНОГО ПРОМИВАННЯ ЇХ ВИБОЇВ
Femyak Y. M., Femyak V. Y.
DRILLING WELLS USING CAVITATION-PULSATING WASHING THEIR BOOTTEM HOLE
 
УДК 622. 276.054
Копей Богдан Володимирович,Юй Шуанжуй,Орленко Володимир Іванович,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧЕРВЯЧНИХ ОБЕРТАЧІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ КОЛОНИ СКЛОПЛАСТИКОВИХ НАСОСНИХ ШТАНГ
Kopey B.V., Youy Shuanjui, Orlenko V. I.
IMPROVING OF CONTINUOUS WORM TYPE ROTATOR DRIVE FOR FIBERGLASS SUCKER ROD COLUMN
 
УДК 622.245.52
Якимечко Ярослав Яремович,Яремко Иван Ярославович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ГІДРОДИНАМІЧНОГО КАВІТАТОРА У СЕРЕДОВИЩІ ВИСОКОВ’ЯЗКОЇ НАФТИ
Yakymechko Y. Y.
THE STUDY OF HYDRODYNAMIC CAVITATOR WORK IN THE ENVIRONMENT OF HIGH-VISCOSITY OIL
 
УДК 622.245.52
Якимечко Ярослав Яремович,Яремко Иван Ярославович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ГІДРОДИНАМІЧНОГО КАВІТАТОРА У СЕРЕДОВИЩІ ВИСОКОВ’ЯЗКОЇ НАФТИ
Yakymechko Y. Y.
THE ENHANCEMENT OF DRILLING HOLE JET UNIT FOR HIGH-VISCOSITY OIL EXTRACTION
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Драган Ірина Миколаївна,,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ НАФТ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДДЗ
Dragan I.M.
INCREASING OIL RECOVERY OF TRANSITION OIL DEPOSITS ON THE EXAMPLE OF DDZ DEPOSITS
 
УДК 622.276
Розвадовський Олександр Геннадійович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
РОБОТА "РОЗУМНОЇ" НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАГАТОФАЗНИХ ВИТРАТОМІРІВ
Rozvadovskyi O.H. , Hutak O. I.
WORK OF “SMART” WELL WITH USING OF MULTIPHASE FLOW METERS
 
УДК 622.22
Фемяк Ярослав Михайлович,,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З ТВЕРДИХ ГАЗОГІДРАТНИХ ПОКЛАДІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КЕРОВАНИХ НЕЗРІВНОВАЖЕНИХ ТЕРМОБАРИЧНИХ УМОВ
Femyak Y. M.
IMPROVEMENT OF METHANE EXTRACTION FROM SOLID GAS HYDRATE DISSOCIATION BY APPLYING MANAGED UNBALANCED THERMOBARIC CONDITIONS
 
УДК 622.245
Чернова Мирослава Євгеніївна,,,,,,
ФІЗИЧНА СУТЬ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У БУРІННІ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН
Chernova M. Je.
NATURE OSCILLATORY PROCESSES IN DRILLING OIL AND GAS WELLS
 
Секции апрель 2016