УДК 66.047.4
Шевцова Ирина Владимировна,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
АНАЛІЗ СПОСОБІВ СУШІННЯ ЖОМУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Schevcova I.V., Schutyuk V.V., Vasyliv V.P.
Analysis method of drying chips sugar beet
 
УДК 0
Караваева Юлианна Анатольевна,,,,,,
БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧУВАННІ ЇСТІВНИХ ТА ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ
Karavaieva Y. A.
BIOLOGICAL PROPERTIES AND USE FOOD EDIBLE AND MEDICINAL MUSHROOMS
 
УДК 635.261
Войцеховский Владимир Иванович,,,,,,
БІОЛОГІЧНА ЦІННОСТЬ ЦИБУЛІ ПОРЕЙ ЗА ВПЛИВУ УДОБРЕННЯ
1Slododyanik G., 2Voytsekhivskiy V.
BIOLOGICAL VALUE OF LEEK FOR INFLUENCE FERTILIZATION
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 635.64:614.31(477)
Войцеховский Владимир Иванович,,,,,,
ВМІСТ НІТРАТІВ У ПЛОДАХ ПІЗНІХ ТОМАТІВ ВИРОЩЕНИХ В УКРАЇНІ
1Voytsekhоvskiy V., 2Smetanska I., 3Voytsekhyvskаya О., 2Berezhyak E.
NITRATE CONTENT IN FRUITS OF LATE TOMATOES GROWN IN UKRAINE
 
УДК 634.75: 663.3:577.1
Войцеховский Владимир Иванович,,,,,,
ВМІСТ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ У ГІДРОЛІЗАТІ СУНИЧНИХ НЕСВІТЛЕНИХ СОКІВ
1Voytsekhivskiy V., 2Smetanska I., 3Voytsekhivskа О.
CONTENT OF ESSENTIAL AMINO ACIDS IN HYDROLYZATE OF STRAWBERRY JUICE
 
УДК 663.4
Коберніцька Аліна Олександрівна,Мукоїд Роман Миколайович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПРОРОЩУВАННЯ РИСУ НА ПОКАЗНИКИ ЙОГО СОЛОДУ
Kobernitskaya A.О., mukoid R.N., Vasyliv V.P.
EFFECTS OF TEMPERATURE ON PERFORMANCE rice cultivation ITS MALT
 
УДК 663.439
Поліщук Олександр Васильович,Мукоїд Роман Миколайович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ГЛЮТЕН. ЧОМУ ЙОГО МОЖНА НЕ ВСІМ?
Polischuk O.V., mukoid R.N., Vasyliv V.P.
Gluten. Why did not everyone can use?
 
УДК 664.047, 547.416
Костючок Наталия Васильевна,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ СУХОГО ЕКСТРАКТУ ТОПІНАМБУРА
Kostuchok N.V., Schutyuk V.V., Vasyliv V.P.
RESEARCH THERMAL PROCESSES FOR dry extract of artichoke
 
УДК 338.439.4
Войцеховский Владимир Иванович,,,,,,
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
1Voytsekhоvskiy V., 2Voytsekhyvskаya О., 1Berezhnyak E.
ECOLOGICAL SAFETY OF PLANT MATERIALS: URGENCY AND SOLUTIONS
 
УДК 664.854
Войцеховский Дмитрий Иванович,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ЗМІНА ВОЛОГОВМІСТУ І КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРІВ В ГРУШІ ПІД ЧАС СУШІННЯ
Vojciechowski D.I., Schutyuk V.V., 1Vasyliv V.P.
CHANGE amount of moisture and sugar concentration during drying PEARS
 
УДК 663.4׃ 664.7
Коберніцька Аліна Олександрівна,Мукоїд Роман Миколайович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ПЛІВЧАСТИЙ ТА ГОЛОЗЕРНИЙ ОВЕС
Kobernitskaya A.О., mukoid R.N., Vasyliv V.P.
hulled AND HOLOZERNYY oats
 
УДК 664.8
Крижановський Сергій Йосипович,Бессараб Олександр Сергійович,Васылив Владимир Павлович,,,,
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Kryzhanovsky S.Y., Bessarab A.S., Vasyliv V.P.
Progressive methods of conservation FOOD
 
УДК 606: 664.8.039.7:635/82
Гунько Сергей Николаевич,Тринчук Ольга Александровна,Головина Светлана Валериевна,,,,
РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ ФЕРМЕНТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЯ ДВОСПОРОВА ТА ОВОЧІВ
Gun'ko S.M., Trynchuk O.A., Golovina S.V.
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL METHODS PRODUCTION FERMENTED PRODUCTS ON THE BASE MUSHROOMS OF OYSTER PLEUROTUS AND VEGETABLES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 664.844 (477)
Штым Катерина Андреевна,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
Спосіб виробництва морквяних чіпсів
Schtym K.A., Schutyuk V.V., 1Vasyliv V.P.
Method of producing chips with carrot
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 663.4: [006.015:633.791]
Бобер Анатолій Васильович,Пашковська Яна Іванівна,,,,,
ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ШИШОК ТА ГРАНУЛ ХМЕЛЮ ДЛЯ ПИВОВАРІННЯ
Bober А.V., Pashkovska Y.I.
TECHNOLOGY EVALUATION OF QUALITY CONES AND PELLETS OF HOPS FOR BREWING
 
УДК 637.674 – 021.632:579.8:613.292
Кос Тетяна Сергіївна,Попова Інна Василівна,Васылив Владимир Павлович,,,,
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА НИЗЬКОЛАКТОЗНОГО МОРОЗИВА ЗБАГАЧЕНОГО НАТУРАЛЬНИМ ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ
Kos T., Popova I., Vasyliv V.
PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF LOW LACTOSE ICE-CREAM ENRICHED WITH NATURAL VITAMINS
 
Секции апрель 2016