Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 520.8 : 004.9 : 528.4
Тимофеев Максим Валерьевич,Зиновьева Юлия Ивановна,Митрошин Игорь Александрович,,,,
RTK-РЕЖИМ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ
Timofeev M. B., Zinovieva Yu. I., Mitroshin I. A.
RTK-MODE OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM FOR SURVEYING OF LINEAR OBJECTS
 
УДК 622. 276.53
Мартинець Оксана Романівна,Копей Богдан Володимирович,,,,,
АНАЛІЗ ВІДМОВ КОЛОНИ НАСОСНИХ ШТАНГ
Kopey B. V, Martynets O. R
FAILURE ANALYSIS OF A COLUMN OF SUCKER RODS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ВПЛИВ ВІЛЬНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ І ВОДИ НА СТУПІНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИРІВ В РІДКЕ БІОПАЛИВО
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
INFLUENCE FREE FATTY ACIDS AND WATER ON THE DEGREE OF CONVERSION OF FATS IN THE LIQUID BIOFUELS
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАНОЛУ НА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИРОВМІСНОЇ СИРОВИНИ У ДИЗЕЛЬНЕ БІОПАЛИВО
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
EFFECT OF CONCENTRATION МETHANOL CONVERSION SPEED FAT-CONTAINING RAW MATERIAL IN BIODIESEL
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЗМІШУВАННЯ НА ПОВНОТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИРІВ У БІОПАЛИВО
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
INFLUENCE blending mode to completeness CONVERSION fat in BIOFUELS
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА КІНЕТИКУ СИНТЕЗУ ЖИРІВ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У ДИЗЕЛЬНОНЕ БІОПАЛИВО
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
Effect of physical and chemical factors on KINETICS synthesis of fats from plants and animals in biodiesel
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 613.2:641
Жеплінська Марія Михайлівна,Гетьман Ірина Іванівна,,,,,
ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Zheplinska M.M., Getman I.I.
THE INFLUENCE OF FOOD ADDITIVES ON FOOD
 
УДК 664.6
Кобец Елена Сергеевна,Олейник Сергей Сергеевич,Арпуль Оксана Владимировна,Доценко Виктор Федорович,,,
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Oliynyk S.S., Kobets O.S., Arpul O.V., Dotsenko V.F.
EXPERIENCE IN THE USE OF VEGETABLE OILS FROM NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS AN THE FOOD INDUSTRY
 
УДК 631.81
Жеплінська Марія Михайлівна,Сухенко Юрій Григорович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ЕКСТРАКТАХ З ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ - ЗВІРОБОЮ РОМАШКИ ТА ШАВЛІЇ
Zheplinska M.M., Suchenko Y.G.
STUDY OF MICROELEMENTS IN THE EXTRACTS OF MEDICINAL HERBS - ST. JOHN'S WORT, CHAMOMILE AND SAGE
 
УДК 622.276.53
Мартинець Оксана Романівна,Копей Богдан Володимирович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ,ЩО ДІЮТЬ НА НАСОСНІ ШТАНГИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Kopey B. V, Martynetc O. R
STUDY OF THE LOADS ACTING ON THE SUCKER ROD IN THE OPERATION
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ЖИРОВМІСТНІ ВІДХОДИ ПТАХОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ - СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО БІОПАЛИВА
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
WASTE PROCESSING PLANTS FAT-CONTAINING RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS
 
УДК 663.543
Жеплинская Мария Михайловна,Лазарив Игорь Романович,,,,,
ЗМЕНШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БРОДІННЯ ПИВНОГО СУСЛА ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
FOR ACCOUNT OF ADDITION TO COMPLEX OF MICROELEMENTS
REDUCTION TO DURATION OF FERMENTATION OF BEER WORT
 
УДК 662.763.3
Полищук Алексей Викторович,Козак Наталья Ивановна,Полищук Виктор Николаевич,,,,
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ АЭРОЗОЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ БИОДИЗЕЛЯ
Polischuk A.V., Kosak N.I., Polischuk V.N.
researc PARAMETERS AND MODES WASH AEROSOL BIODIESEL
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 528.94 : 551.58
Папкина Екатерина Олеговна,Шайкунова Регина Бариевна ,,,,,
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Papkina E. O., Shaykunova R. B.
MAPPING OF REGIONAL CONSEQUENCES of CLIMATE CHANGE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 664.64.016.8
Жеплінська Марія Михайлівна,Сухенко Юрій Григорович,,,,,
КЛАСИЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТОПІНАМБУРУ
Zheplinska M.M., Suchenko Y.G.
CLASSIC AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES PROCESSING ARTICHOKE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 536.2:697.1:699.8
Бурова Зинаида Андреевна,,,,,,
КОМПЛЕКСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
Burova Z.А.
COMPLEX DETERMINATION OF HEAT ENGINEERING PARAMETERS OF BUILDING AND CONSTRUCTION
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕАКТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
DESIGN PARAMETERS REACTORS FOR THE PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS FROM WASTE FOOD AND PROCESSING INDUSTRIES
 
УДК 613.292:635.24
Жеплінська Марія Михайлівна,Сухенко Юрій Григорович,Баклан Інна Олександрівна,,,,
ОСВІТЛЕННЯ ЕКСТРАКТУ З ТОПІНАМБУРА КОМБІНОВАНИМ СПОСОБОМ
Zheplinska M.M., Suchenko Y.G., Baklan I.O.
LIGHTING EXTRACT OF ARTICHOKE COMBINED METHOD
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РІДКОГО БІОПАЛИВА
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
MAIN INDICATORS OF QUALITY liquid biofuels
 
УДК 664.3.032.1
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РІДКЕ БІОПАЛИВО
Y.G. Sukhenko, M.M. Mushtruk
FEATURES AND CONVERSION OF WASTE FOOD PROCESSING ENTERPRISES IN LIQUID BIOFUELS
 
Секции апрель 2016