Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 0042

Лукаш С.М.

МЕХІНАЗМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Сумська філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»

Сумський національний аграрний університет

 

Вступ

У розвинутих країнах і ринкова і державна системи налаштовані на координацію і захист інтересів всіх учасників інвестиційного процесу. Рішення про терміни, обсяги і черговість капіталовкладень, про страхування ризиків приймаються в рамках договірної координації між всіма учасниками інвестування, що регламентовано Господарським кодексом. Там, де роль банківських джерел фінансування велика (наприклад, у Японії), саме банки здійснюють кредитний контроль за інвестиційною політикою корпорацій, часто виступаючи їх партнерами. Таким чином, мова йде про розвинуту мережу правових інститутів, які регулюють складний комплекс відносин між учасниками і посередниками інвестиційного процесу.

 

Важливим чинником науково-технічного та інноваційного прогресу має стати формування ефективного внутрішнього ринку високих технологій, внаслідок чого зростає потреба в інвестиційних ресурсах. Адже відомо, що саме досягнення науки і техніки, а не природні ресурси, навіть такі ліквідні, як нафта і газ, виявились джерелом значних національних багатств, якими в теперішній час володіють розвинуті країни. Наука стала головною рушійною силою в економіці.

Інноваційний процес передбачає:

      здійснення модернізації та технічного переобладнання діючих підприємств;

      реалізацію програми ресурсо- й енергозбереження;

      технологічне переоснащення енергетичних потужностей;

      виробництво засобів технічного і технологічного оновлення;

        задоволення попиту у сфері сучасних інформаційних послуг (інформатики, телекомунікацій, фінансових послуг, електронного зв’язку).

У нашому суспільстві поки що зберігається потенціал інновацій та науково-технічних досліджень, але треба відверто сказати, що те, що ми маємо, – це в більшості здобутки минулої епохи.

Про це слід говорити, бо, якщо цей потенціал не отримає достатніх імпульсів зростання вже зараз, пройде небагато часу, і він себе остаточно вичерпає.

Тому необхідно будувати нову інноваційну політику, враховуючи досвід країн-лідерів та існуючий науковий і матеріальний потенціал, який залишився у спадщину. Суттю цієї політики має бути створення системи, яка б, інтегруючи можливі ресурси розвитку, за допомогою ринкових механізмів, механізмів стимулювання інноваційного розвитку забезпечувала максимально високі темпи розвитку держави. Це вже не стільки застосування інновацій у сферах життя, а скоріше, - перехід до інноваційного принципу життя.

Глибокі перетворення, що відбуваються у світовій економіці, вимоги до заміни основних фондів, необхідність більш ефективного використання фінансових ресурсів вимагають нових методів оновлення матеріально-технічної бази підприємств.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>