Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Мазур І. М.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАФТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Вступ. Паливно-енергетичний комплекс України сформувався за часів Радянського Союзу, коли наша республіка була одним із основних нафтогазових центрів. Досягнення піку вітчизняного видобування нафти і газу відбулося у 70-тих роках ХХ століття. Розташування в центрі Європи обумовило в Україні не тільки створення розгалуженої внутрішньої інфраструктури нафтогазовидобування, але і закладання транзитних магістральних нафто- і газопроводів.

 

Сьогодні роль країни-транзитера полягає у забезпеченні надійності та прогнозованості постачання природного газу та нафти до споживачів – країн Північної та Західної Європи. Проте, імідж України, як надійного партнера, постійно страждає від дискримінаційної зовнішньої політики Російської Федерації, що змушує країни єврозони диверсифікувати постачання нафти і газу через морські порти.

Зміна тенденцій розвитку енергетичної світової системи обумовила необхідність дослідження розвитку нафтотранспортної системи України з метою обгрунтування напрямів її інтеграції у світову нафтотранспортну систему та залучення до участі в міжнародних проектах.

Транспортування енергетичних ресурсів забезпечує значні доходи транзитним державам, тому розширення власного транзитного потенціалу та диверсифікація джерел і шляхів надходження імпортних вуглеводнів є одним із пріоритетних напрямів розвитку енергетичних систем усіх європейських країн. Особливо гостра боротьба за розширення транзитного потенціалу шляхом організації нових маршрутів постачання паливно-енергетичних ресурсів до Західної Європи ведеться серед країн Причорноморського регіону, який також характеризується значними власними запасами вуглеводнів.

Виклад основних результатів дослідження. Фінансова криза 2008 – 2009 років посилила диспропорції розвитку національних енергетичних систем, породжуючи суперечності та конфлікти інтересів щодо розподілу енергетичних ресурсів у глобальному економічному середовищі. Країни – експортери нафти і газу, отримали можливість покращити своє геополітичне становище й збільшити економічні вигоди за рахунок диверсифікації ринків збуту та охоплення нових споживачів.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>