Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 330:338.246.025.2:368.212

Камнєва А.В., Діденко Ю.Ю.

Теоретико-методичні аспекти державного регулювання ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

 

Ефективність державного регулювання у сфері страхування багато в чому залежить від створення збалансованої системи страхового захисту на базі раціонального використання можливостей та переваг обов’язкового страхування.

 

З 2005 року в Україні почав розвиватися новий інститут майнового та фінансового захисту людей – обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (ОСЦПВ). Незважаючи на значний потенціал ОСЦПВ для економічного розвитку країни, забезпечення більш ефективної соціальної політики держави, роль ринку обов’язкового страхування автовласників в Україні на сучасному етапі залишається дуже незначною.

На цей час кількість автотранспортних засобів становить близько 10 млн та має тенденцію до збільшення, що змушує переглянути державне регулювання ринку ОСЦПВ. Нерозвиненість інфраструктури, низька правова і економічна культура населення, недостатнє пророблення законодавчої бази призводять до значного зростання втрат економіки України. У першу чергу це пряма шкода здоров'ю людей, витрати на лікування й відновлення здоров'я внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Це також матеріальний збиток від аварій, пов’язаних з транспортними засобами, так кількість ДТП щороку в середньому складає 45 тис. Таким чином, збитки завдаються як усій економіці та суспільству в цілому, так і кожному з його членів.  

Діяльність страхових компаній (СК) щодо оцінювання збитків при ДТП, порядку здійснення страхових виплат, тарифної політики в цілому свідчить про недостатній рівень розвитку важелів державного регулювання системи ОСЦПВ і, таким чином, слугує обґрунтуванням актуальності дослідження.

Окремі аспекти організації державного регулювання страхової діяльності й страхування автоцивільної відповідальності перебували в колі наукових інтересів вітчизняних і зарубіжних учених, а саме В. Базилевича, О. Гаманкової, Л. Нечипорук, Л. Орланюк-Малицької, В. Фурмана, Р. Юлдашева та ін.  

Однак у наукових працях названих вище та багатьох інших учених не повною мірою розроблені питання щодо збалансованості системи страхування автоцивільної відповідальності, що залежать від адміністративно-територіальних, економічних умов і стану автопарку в Україні. Недостатнє вивчення питань відносин економічного й правового характеру між суб’єктами ОСЦПВ з урахуванням специфіки українського страхового ринку визначили вибір теми дослідження.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>